DE NOTARIS EN DE MEDEWERKERS

Jaap van der Hammen

In juli 2008 is Jaap van der Hammen benoemd als notaris van het kantoor. Hij startte zijn loopbaan na zijn MAVO diploma als verkoper bij Albert Heijn in Waddinxveen. Na ongeveer anderhalf jaar besloot hij zijn droom van die tijd waar te maken door een contract te tekenen bij de Koninklijke Marine. Daar kreeg hij een unieke gelegenheid om 4 jaar iets van de wereld te zien. Vervolgens besloot hij te gaan werken bij de politie, eerst als agent op straat en na twee jaar als rechercheur. Die functie wijzigde vrij snel naar een specialist op het gebied van jeugd- en zedendelicten. Daar ontstond ook de “liefde” voor recht en rechtvaardigheid. Hij besloot daarom in zijn avonduren rechten te gaan studeren en koos uiteindelijk voor de richting notarieel recht. In 1997 maakte Jaap de stap naar de Rijksrecherche, een specialistisch onderdeel van de politie, dat zich vooral bezig houdt met publiciteitsgevoelige strafrechtelijke zaken en de integriteit van de overheid. Corruptie onderzoek was daar een van de hoofdtaken. Als u er in de krant en op televisie op let hoort u de naam van de Rijksrecherche regelmatig vallen. Voor die geschiedenis en de kansen die hij kreeg is Jaap zijn voormalige werkgevers nog steeds dankbaar. Gezondheid in het leven is een zegen en het is ook een zegen als je kansen krijgt in het leven en in een goede verstandhouding weer een vervolgstap kan zetten.

Na afronding van zijn avondstudie rechten kwam Jaap in 2001 als kandidaat-notaris in dienst bij Westerhuis Notarissen in Gouda. Ook daar kreeg hij de kans om zich verder te ontwikkelen en in 2008 besloot Jaap op eigen kracht als notaris verder door te gaan. De contacten met Westerhuis Notarissen zijn nog steeds warm en de beide kantoren weten elkaar te vinden voor collegiaal overleg. 
 


Otto Beerentsen

Sinds september 2018 is Otto Beerentsen werkzaam als kandidaat-notaris bij onze kantoren in Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel. Zijn komst was nodig in verband met de groei van onze kantoren en de toenemende complexe zaken die ons worden gegund. Otto heeft een carrière opgebouwd in Den Haag en is met name gespecialiseerd in het onroerend goed, waaronder ook de daarbij behorende fiscaliteit en alle bijzondere zaken die zich bij onroerend goed transacties kunnen voordoen. Hij heeft inmiddels een ruime ervaring in het notariaat en is door de president van de rechtbank ook meerdere maken gevraagd om orde op zaken te stellen bij notariskantoren in de regio, die zich niet hielden of leken te houden aan de wettelijke spelregels die voor het notariaat gelden. Otto is door ons kantoor benaderd en aangetrokken om naast Jaap van der Hammen als notaris/ondernemer benoemd te worden. De planning is dat gelet op de lange procedures en eisen die daaraan verbonden zijn dit medio 2019 geëffectueerd is. Op dit moment kan hij al vaak notaris Van der Hammen vervangen bij zijn besprekingen en passeerafspraken. Ook Otto is klantvriendelijk, laagdrempelig en toegankelijk voor onze cliënten, waardoor ook hij goed past bij de filosofie van ons kantoor.

Door de groei algemeen en uitbreiding van de deskundigheid op onze locaties heeft Jaap van der Hammen meer ruimte gekregen voor zijn advisering in de ondernemingsrecht praktijk en estate planningspraktijk (advisering vermogens overheveling naar volgende generaties), waaronder ook de advisering van familiebedrijven. 

Zowel Jaap van der Hammen, als Otto Beerentsen zijn ondanks ieder hun eigen specialistische kennis zo nodig ook beschikbaar voor vragen op alle drie de rechtsgebieden van het notariaat (familiepraktijk, onroerend goed en ondernemingsrecht).  Daarnaast hebben wij natuurlijk ook nog onze andere medewerkers die veelal juridisch zijn opgeleid, bij wie u met uw vragen terecht kunt en waaronder met name voor de familiepraktijk en de gecompliceerde nalatenschappen u bij Petra Kortlever terecht kunt. 

Naast onze ondersteunende medewerkers met veelal een ruime ervaring, onze HBO-ers en onze kandidaat-notarissen/juristen, zoals Roshni Chaita en Melissa van Bruggen en/of onze gediplomeerde HBO geschoolde notarisklerken Petra Kortlever, Annemarie Vonk-Noordegraaf en Leandra Kats met hun specialisaties, kunnen wij u op alle notariële rechtsgebieden goed van dienst zijn voor de gestandaardiseerde werkzaamheden, maar ook voor de gecompliceerde klussen, zowel voor het passeren van akten als voor de advisering op die rechtsgebieden, zowel fiscaal als juridisch.

Door de specialisaties van Petra Kortlever op het terrein van het agrarisch recht met de daarbij behorende bestuursfunctie en ook als gecertificeerd NOVEX lid en bij de rechtbank bekende vereffenaar heeft ons kantoor meerdere deskundigen op de verschillende rechtsgebieden. 

Dit past goed in de  filosofie van ons kantoor “Voor mensen, door mensen”. Natuurlijk altijd graag voor het gestandaardiseerde werk, naar ook voor de complexe zaken, die om maatwerk vragen en het denken in oplossingen in plaats van in problemen.
 


De medewerkers

De medewerkers op kantoor zijn zich bewust van de klantvriendelijkheid die voor u noodzakelijk is. Als u ons tijdens kantooruren belt krijgt u geen "muziekje” of een antwoordapparaat maar een mens van vlees en bloed aan de lijn. Bent u niet tevreden, laat het ons weten. We willen daar graag van leren en ons verbeteren. Indien een van ons niet direct telefonisch bereikbaar is streven wij ernaar u dezelfde dag terug te bellen. Lukt dit in een incidenteel geval niet, dan laten wij u dat weten.

U kunt altijd bij de notaris persoonlijk een afspraak plannen. Indien noodzakelijk ook ’s morgens vroeg of in de avonduren. Zij kunnen u adviseren op alle notariële rechtsgebieden en zullen waar nodig daarbij de deskundigheid van de andere specialisten van kantoor betrekken.

Petra Kortlever-Rijm

Petra Kortlever-Rijm is al jaren aan het kantoor verbonden. Zij begon haar werkzaamheden bij het notariskantoor in Waddinxveen. Steeds meer heeft Petra zich gespecialiseerd in het familierecht. Zij is specialiste voor de erfbelasting, schenkbelasting en de afwikkeling van nalatenschappen en zij is gediplomeerd notarisklerk. Vrijwel dagelijks constateert zij dat mensen onnodig te veel belasting hebben betaald bij een overlijden, omdat zij een aangifte zelf hebben gedaan en/of die aangifte hebben laten doen door een adviseur die daarvoor specifieke deskundigheid mist. Niet zelden is dit ook het gevolg van een naar onze mening en de mening van de Belastingdienst onjuiste uitleg van een oud testament.

Met name in het geval van opengevallen “langstlevende” testamenten van oud notaris Bos is gebleken dat zelfs andere notariskantoren deze testamenten naar onze mening en de mening van de Belastingdienst niet altijd juist hebben uitgelegd. Bezwaar maken tegen een onjuiste afwikkeling kan maar kort. Daarom nodigen wij cliënten die korter als 5 jaar geleden de aangifte van een testament van oud notaris Bos niet door ons kantoor hebben af laten wikkelen uit voor een vrijblijvende second opinion over de fiscale en juridische uitleg van zo’n testament. Ook als bij het overlijden van de 1e ouder geen belasting is betaald kan dat nog tot fiscaal voordeel leiden. De contacten van Petra met de Belastingdienst zijn goed, omdat ook daar haar kennis bekend is. Gecompliceerde nalatenschappen zijn voor haar een uitdaging. U kunt haar dit met vertrouwen in handen geven. Altijd is er afstemming met de notaris over de te volgen route. Daarnaast wordt Petra door onze cliënten vooral als “mens” ervaren. Zij probeert zich in te leven in uw situatie en zal altijd voor een advies op maat gaan. Ze vergeet echter niet dat emoties ook een rol spelen en ons kantoor vindt dat daar ook aandacht voor moet zijn. Dit sterkt ook onze overtuiging dat de familiepraktijk bij uitstek “maatwerk” is.

Aangezien Petra uit een agrarisch gezin afkomstig is heeft zij zich voor ons kantoor ook gespecialiseerd in het agrarische recht. Zij kent de sector goed en met name in onze werkomgeving weet zij wat er speelt en hoe zij u precies kan helpen. Zo kunt u bij haar ook terecht over vragen omtrent pacht e.d.. Om die reden mogen wij ons ook een “Agri notaris” noemen en mogen wij gebruik maken van het daaraan verbonden netwerk.

Om onze cliënten nog beter van dienst te zijn bij de afwikkeling van nalatenschappen is ons kantoor in 2016 lid geworden van de NOVEX, een specialistenvereniging voor executeurs en vereffenaars. De leden van de vereniging worden ook gebruikt door de rechtbanken bij de benoeming van vereffenaars en wel vooral bij de afwikkeling van gecompliceerde nalatenschappen. Onze collega Petra Kortlever is afgelopen jaar gecertificeerd executeur/vereffenaar geworden. Naast de vereniging NOVEX staat de stichting SCE (Stichting Certificering Executeurs). NOVEX-leden kunnen in aanmerking komen voor certificering indien zij aan de vereisten van SCE voldoen. Petra voldoet aan die vereisten en met ingang van 1 maart aanstaande hebben wij ook een tweede collega die aan die vereisten voldoet.
 De introductie van deze medewerkers bevat slechts een kleine impressie van ons kantoor. Wij doen het met elkaar en hebben elkaar hard nodig. Indien u een gezicht wilt zien bij onze medewerkers verwijzen wij u naar de pagina met hun foto’s.

 


Integriteit en geheimhouding

Integriteit en geheimhouding zijn de basiswaarden van ons vak. Hierdoor kunt u vrij op ons kantoor spreken en blijft uw informatie binnen ons kantoor. Wij zijn ons er dagelijks van bewust dat wij daaraan ons bestaansrecht ontlenen. Een ander belangrijk aspect van ons vak is onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Ook dit staat bij ons hoog in het vaandel. Steeds vaker treden wij op verzoek van cliënten op als partijnotaris, maar dat melden wij u dan vooraf. Door deze onpartijdigheid en onafhankelijkheid kunt u ons bij uitstek als bemiddelaar inzetten bij conflicten (mediation).

 


Deel deze pagina:

Volg ons: 

Laagdrempelig en klantgericht

Wij zijn laagdrempelig en doen ons uiterste best om u tegen concurrerende tarieven snel en kwalitatief goed werk te leveren. Tevredenheid van onze cliënten staat voorop.
 

Wilt u een offerte?

Heeft u een notaris nodig en wilt u weten wat wij voor u zouden kunnen betekenen.
Mail of bel ons, wij zullen snel reageren.

Van der Hammen Notarissen
Dorpsstraat 100 • 2761 AH Zevenhuizen • T: 0180-631611 • E: info@notariszevenhuizen.nl
Kerkepad 2 • 2912 XG Nieuwerkerk aan den IJssel • T: 0180-313222 • E: info@notariskantoorvanderhammen.nl

  © 2020 Van der Hammen Notarissen  • ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia

Algemene Voorwaarden  •   Privacyverklaring  •  Cookie Verklaring