ONROEREND GOED PRAKTIJK

Onze onroerend goed praktijk is afwisselend. Voor zowel eenvoudige transacties als voor gecompliceerde transacties kunt u bij ons terecht. Ons kantoor heeft veel ervaring in nieuwbouwprojecten, allerlei transacties in de agrarische sector, bedrijfs-/commercieel onroerend goed, splitsing in appartementsrechten, erfpacht en opstalrechten. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor alle fiscale aspecten die daarbij een rol spelen, zoals onder meer overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Wij denken met u mee bij fiscale besparingen en kunnen voor u zo nodig alle correspondentie met de fiscus verzorgen.

Veel complexe onroerend goed dossiers hebben ook een “link” met ondernemingsrecht of familierecht, zodat wij die dossiers ook weer met elkaar doen. Andersom geldt dit overigens ook en dat maakt het notariaat ook zo leuk.

LET OP:

Veel mensen hebben het idee dat de onroerend goed praktijk bestaat uit simpele en eenvoudige werkzaamheden. Dit is een verkeerde opvatting.

Als een notaris deze werkzaamheden niet goed of onvolledig uitvoert is de kans erg groot, zelfs bij de beste bedoelingen en goede trouw van verkoper en koper, dat de koper geen eigenaar is geworden, terwijl hij bij de overdracht bij de notaris wel de koopsom heeft betaald. U zal daar als “koper” vaak pas achter komen als u weer wilt gaan verkopen. 

Een verkeerde fiscale beoordeling m.b.t. overdrachtsbelasting/omzetbelasting leidt in dat opzicht ook niet zelden tot onaangename verrassingen voor een verkoper en/of een koper. Het gaat hier altijd om veel geld en om belangrijke uitgaven in het leven van mensen. 


Aanspreekpunten

Uw eerste aanspreekpunten voor de onroerend goed praktijk zijn notaris Otto Beerentsen, notarisklerk Leandra Kats en mevrouw Sylvia Groen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0180-631611 of per email:  info@notariszevenhuizen.nl.


Korte Impressie

Hieronder geven wij u een korte impressie van de werkzaamheden in een “eenvoudig” onroerend goed dossier, zoals bijvoorbeeld de overdracht van een rijtjeshuis:

 • Zodra wij uw opdracht hebben ontvangen, controleren wij bij het Kadaster de tenaamstelling van het pand. Lang niet altijd is de tenaamgestelde ook de eigenaar. Daarom zijn extra controles en onderzoeken noodzakelijk. Zo onderzoeken wij bij het Kadaster of er nog saneringsverplichtingen bekend zijn of dat bijvoorbeeld de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.
   
 • Daarom vragen wij ook informatie aan bij de gemeentelijke basisadministratie. Is de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie tussentijds gescheiden of heeft er een overlijden plaatsgevonden? Is de verkoper die de koopakte heeft getekend dezelfde als degene die het pand volgens het Kadaster op zijn naam heeft staan? Wie zijn bij een overlijden erfgenaam en wie is na echtscheiding eigenaar?
   
 • Zijn de partijen in de koopovereenkomst niet failliet?
   
 • Kloppen de gegevens in het eigendomsbewijs van de verkoper met de gegevens bij het Kadaster en de informatie uit de bevolkingsadministratie? Zijn er in het eigendomsbewijs nog bijzondere verplichtingen voor de koper, zoals kettingbedingen, bijzondere rechten van buren zoals bijvoorbeeld overpad, voorkeursrechten e.d.?
   
 • Is voor het verkrijgen van de eigendom overdrachtsbelasting of omzetbelasting verschuldigd? Zijn er nog mogelijkheden voor vrijstelling van overdrachtsbelasting?
   
 • Ook controleren wij bij binnenkomst van het dossier of er nog hypotheken en beslagen op het pand zitten. De kopers willen immers geen oude hypotheken of beslagen van de verkoper. Hypotheken zijn er bijna altijd. Wij zorgen ervoor dat de hypotheken op tijd worden opgezegd bij de banken.
   
 • Heeft u in de koopovereenkomst een waarborgsom of bankgarantie afgesproken. Wij controleren of deze op tijd binnen is. Zoniet dan laten wij u dat weten.
   
 • Wij houden voor u in de gaten of de hypotheekstukken van de koper en de gelden voor de transactie op tijd aanwezig zijn.
   
 • Wij maken de eigendomsakte en hypotheekakte, sturen u voorzover mogelijk tenminste een week van te voren de ontwerpstukken en dragen eventueel zorg voor het ondertekenen van de onderhandse stukken van de bank.
   
 • Wij verzorgen de afrekeningen voor partijen, verrekenen de zakelijke lasten tussen partijen en organiseren de geldstroom voor de transactie.

 

 


Deel deze pagina:

Volg ons: 

Laagdrempelig en klantgericht

Wij zijn laagdrempelig en doen ons uiterste best om u tegen concurrerende tarieven snel en kwalitatief goed werk te leveren. Tevredenheid van onze cliënten staat voorop.
 

Wilt u een offerte?

Heeft u een notaris nodig en wilt u weten wat wij voor u zouden kunnen betekenen.
Mail of bel ons, wij zullen snel reageren.

Van der Hammen Notarissen
Dorpsstraat 100 • 2761 AH Zevenhuizen • T: 0180-631611 • E: info@notariszevenhuizen.nl
Kerkepad 2 • 2912 XG Nieuwerkerk aan den IJssel • T: 0180-313222 • E: info@notariskantoorvanderhammen.nl

  © 2020 Van der Hammen Notarissen  • ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia

Algemene Voorwaarden  •   Privacyverklaring  •  Cookie Verklaring