ONDERNEMINGSPRAKTIJK

Onze ondernemingspraktijk is gevarieerd en volop in beweging door allerlei vernieuwende wetgeving. Hierdoor zijn wij ook in deze praktijk in staat om u op maat te bedienen. U kunt bij ons terecht voor aangelegenheden en vragen zoals onder andere over:

 • De eenmanszaak
 • De vennootschap onder firma
 • De maatschap
 • De commanditaire vennootschap
 • De openbare vennootschap al dan niet met rechtspersoonlijkheid
 • De besloten vennootschap met allerhande werkmaatschappijen en holdingconstructies
 • Bedrijfsopvolging
 • (Her)structurering en fusies
 • Aandelenoverdrachten
 • Certificering
 • Fiscale aspecten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Directiereglementen
 • Verenigingen en stichtingen

Onze werkzaamheden voor ondernemers kenmerken zich door maatwerk. Daarom vinden wij het belangrijk om in deze situatie nauw contact te houden en zaken af te stemmen met uw accountant en/of boekhouder. Vanzelfsprekend alleen na voorafgaand overleg met u. Wij verzorgen voor u ook de afwikkeling bij het handelsregister. Steeds proberen wij ons in uw situatie te verplaatsen om u zo optimaal mogelijk te kunnen adviseren. Ook de fiscale aspecten worden daarbij niet uit het oog verloren.

Ook de crisis heeft zijn invloed gehad op de ondernemingspraktijk. Jaap van der Hammen heeft de specialistencursus gevolgd voor het ondernemingsrecht en het rechtspersonenrecht. Ook voor de nieuwe wetgeving, mb.t. de “Flex” BV laat Jaap van der Hammen zich steeds bijscholen. Wij vinden het prettig om ons in de materie te verdiepen en u zo steeds beter van dienst te kunnen zijn. Voor de eenvoudige kwesties, maar ook voor de ingewikkelde zaken. Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers zijn in dat opzicht ook steeds belangrijker geworden. Goede contractuele afspraken zijn daarbij essentieel. Wij kunnen u daarbij helpen.

Juist om deze redenen is de samenwerking tussen de ondernemingspraktijk en de familiepraktijk steeds nadrukkelijker aan de orde gekomen. Met u en uw adviseurs denken we mee over oplossingen bij overlijden in combinatie met het voortbestaan van uw onderneming. De mogelijkheden zijn legio en wij hebben gemerkt dat wij daarin voorop lopen ten opzichte van veel andere adviseurs. Juist om die reden hebben wij de afgelopen jaren ook voor onze cliënten steeds meer gezocht naar overleg, afstemming en samenwerking met bijvoorbeeld de accountant of boekhouder.


Aanspreekpunten

Uw aanspreekpunt voor de ondernemingspraktijk is notaris Jaap van der Hammen, kandidaat-notaris Allard Bentinck, mevrouw Ingrid Aantjes en mevrouw Annemarie Vonk-Noordegraaf. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0180-631611 of per email: info@notariszevenhuizen.nl


Deel deze pagina:

Volg ons: 

Laagdrempelig en klantgericht

Wij zijn laagdrempelig en doen ons uiterste best om u tegen concurrerende tarieven snel en kwalitatief goed werk te leveren. Tevredenheid van onze cliënten staat voorop.
 

Wilt u een offerte?

Heeft u een notaris nodig en wilt u weten wat wij voor u zouden kunnen betekenen.
Mail of bel ons, wij zullen snel reageren.

Van der Hammen Notarissen
Dorpsstraat 100 • Postbus 91 • 2760 AB Zevenhuizen • T: 0180-631611 • E: info@notariszevenhuizen.nl
Kerkepad 2 • Postbus 20 • 2910 AA Nieuwerkerk aan den IJssel • T: 0180-313222 • E: info@notariskantoorvanderhammen.nl

  © 2020 Van der Hammen Notarissen  • ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia

Algemene Voorwaarden  •ï»¿  Privacyverklaring  •  Cookie Verklaring