ONDERNEMINGSPRAKTIJK

Onze ondernemingspraktijk is gevarieerd en volop in beweging ook door allerlei vernieuwende wetgeving de laatste jaren, die veel flexibiliteit biedt. Door onze kennis en investeringen in kennis op alle rechtsgebieden van het notariaat zijn wij ook in deze praktijk in staat om u op maat te bedienen. Deze praktijk is bij uitstek gericht op het denken in oplossingen en het vertalen van specifieke afspraken en wensen van partijen in een notariële akte. Bij gecompliceerde kwesties weten accountants, fiscalisten en administratiekantoren ons ook goed te vinden en niet zelden verwijzen zij cliënten daarom naar ons. Dat beschouwen wij als een groot compliment. U kunt bij ons terecht voor aangelegenheden en vragen zoals onder andere over:

 • De eenmanszaak
 • De vennootschap onder firma
 • De maatschap
 • De commanditaire vennootschap
 • De besloten vennootschap met allerhande werkmaatschappijen en holdingconstructies
 • Bedrijfsopvolging met alle daarbij behorende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
 • (Her)structurering, juridische fusies en juridische splitsingen in allerlei vormen
 • Aandelenoverdrachten
 • Bedrijfsovernames binnen en buiten de familie
 • Certificering van aandelen
 • Fiscale aspecten, ook met betrekking tot landgoederen in samenwerking met fiscalisten en de belastingdienst en ook voor wat betreft overdrachtsbelasting en omzetbelasting bij bedrijfsmatig onroerend goed
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Directiereglementen
 • Verenigingen en stichtingen

Onze werkzaamheden voor ondernemers kenmerken zich door maatwerk. Daarom vinden wij het belangrijk om in deze situatie nauw contact te houden en zaken af te stemmen met uw accountant en/of boekhouder en/of fiscalist. Vanzelfsprekend na overleg met u. Wij verzorgen voor u ook de afwikkeling bij het handelsregister. Steeds proberen wij ons in uw situatie te verplaatsen om u zo optimaal mogelijk te kunnen adviseren. Ook de fiscale aspecten worden daarbij dus niet uit het oog verloren.

Ook de financiële (banken)crisis en de corona crisis hebben invloed op de ondernemingspraktijk. Jaap van der Hammen heeft de specialistencursus gevolgd voor het ondernemingsrecht en het rechtspersonenrecht. Steeds laten wij ons bijscholen, denken wij als ondernemers met u mee en proberen wij te anticiperen op de actualiteit. Wij vinden het prettig om ons in de materie te verdiepen en u zo steeds beter van dienst te kunnen zijn. Voor de eenvoudige kwesties, maar ook vooral voor de ingewikkelde zaken. Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers zijn in dat opzicht ook steeds belangrijker geworden. Goede contractuele afspraken zijn daarbij essentieel. Wij kunnen u daarbij helpen.

Juist om deze redenen is de samenwerking tussen de ondernemingspraktijk en de familiepraktijk steeds nadrukkelijker aan de orde gekomen. Met u en uw adviseurs denken we mee over oplossingen bij overlijden in combinatie met het voortbestaan van uw onderneming. De mogelijkheden zijn legio en wij hebben gemerkt dat wij daarin voorop lopen ten opzichte van veel andere adviseurs. Juist om die reden hebben wij de afgelopen jaren ook voor onze cliënten steeds meer gezocht naar overleg, afstemming en samenwerking met bijvoorbeeld de accountant of boekhouder of fiscalist.

Veel complexe ondernemingsrecht dossiers hebben ook een “link” met familierecht of onroerend goed, zodat wij die dossiers ook weer met elkaar doen. Andersom geldt dit overigens ook en dat maakt het notariaat ook zo leuk. 

Wij kunnen ook een informatieve lezing voor een groep verzorgen. Afhankelijk van de grote van de groep brengen wij geen of vrijwel geen kosten in rekening. Alles vanuit de gedachte dat wij er voor u zijn en u graag van dienst willen zijn.


Aanspreekpunten

Uw aanspreekpunt voor de ondernemingspraktijk is notaris Jaap van der Hammen, mevrouw Ingrid Aantjes, mevrouw Annemarie Vonk-Noordegraaf en kandidaat-notaris Waynor Wederfoort. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0180-631611 of per email: info@notariszevenhuizen.nl


Deel deze pagina:

Volg ons: 

Laagdrempelig en klantgericht

Wij zijn laagdrempelig en doen ons uiterste best om u tegen concurrerende tarieven snel en kwalitatief goed werk te leveren. Tevredenheid van onze cliënten staat voorop.
 

Wilt u een offerte?

Heeft u een notaris nodig en wilt u weten wat wij voor u zouden kunnen betekenen.
Mail of bel ons, wij zullen snel reageren.

Van der Hammen Notarissen
Dorpsstraat 100 • 2761 AH Zevenhuizen • T: 0180-631611 • E: info@notariszevenhuizen.nl
Kerkepad 2 • 2912 XG Nieuwerkerk aan den IJssel • T: 0180-313222 • E: info@notariskantoorvanderhammen.nl

  © 2020 Van der Hammen Notarissen  • ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia

Algemene Voorwaarden  •   Privacyverklaring  •  Cookie Verklaring