FAMILIEPRAKTIJK

Onze familiepraktijk is eveneens afwisselend en heeft een jarenlange traditie. Wij verzorgen voor u onder andere uw samenlevingscontract, uw huwelijksvoorwaarden, uw testament, uw schenkingsakte(n), uw volmachten en een benodigde verklaring van erfrecht. Daarnaast kunnen wij voor u een nalatenschap afwikkelen, de aangifte successie verzorgen alsmede de aangifte inkomstenbelasting na een overlijden. Een eerste oriënterend gesprek van een half uur in deze praktijk is gratis. Familierecht is maatwerk en daarom willen wij u altijd in een persoonlijk gesprek adviseren. Fiscale aspecten, met een duur woord “estate plannen”, zullen daarin altijd een rol spelen, maar we willen ook precies van uw weten wat u echt wilt. Bijvoorbeeld in geval van overlijden. Is uw belangrijkste wens belastingbesparing of ligt het zwaartepunt bij het verzorgd achterlaten van de langstlevende. Daarom zijn wij ook lid van de specialistenvereniging "EPN".

De afgelopen jaren heeft de familiepraktijk een steeds grotere impact op ons werk gekregen. In toenemende mate is de vraag essentieel geworden wat de omvang van het vermogen is en de omvang van de liquiditeit. Liquiditeit heeft u nodig om te betalen en bij overlijden zal bij vermogen ook belasting moeten worden betaald. Ook de afwikkelingen van nalatenschappen zijn steeds complexer geworden vaak ook weer in combinatie met het ondernemingsrecht wanneer het om ondernemingen/bedrijfsvermogen gaat.

Het moment waarop er belasting moet worden betaald en de wijze van verdeling is vaak in een goed testament te bepalen. Alles afgestemd op uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen. Vaak ook vanuit het oogpunt van de bescherming van de langstlevende. Met name bij ondernemers speelt dit. Reden waarom daar onze advisering steeds nadrukkelijker is geworden en wij deze vraagstukken ook combineren met de mogelijkheden binnen het ondernemingsrecht. Belastingen betaal je met liquide middelen (geld) en dat is echt iets anders dan vermogen, vooral als dat in “stenen” of een bedrijf zit. Flexibiliteit is daarin altijd van belang, zowel voor de verdeling, als voor de fiscaliteit.

Ook de complexiteit van situaties als gevolg van echtscheiding en/of kinderen uit eerdere relaties krijgt in toenemende mate onze aandacht. Zo ook de afwikkeling van gecompliceerde nalatenschappen. Vaak constateren wij dat bij het overlijden van de 1e ouder onnodig teveel belasting is betaald en dat bij het overlijden van de laatste ouder vaak geen rekening is gehouden met schulden van de kinderen uit het overlijden van de 1e ouder. Als u ons de kans geeft u daarin te adviseren verdienen wij ons zelf vaak terug. Veel mensen hebben ook de indruk dat zij weinig of geen vermogen hebben, maar ook bij een eigen huis heeft u al snel vermogen.

Veel “oude” testamenten verdienen qua advisering en afwikkeling onze aandacht. Niet zelden hebben die testamenten gevolgen waaraan men niet heeft gedacht. Geeft u ons alstublieft de kans met u mee te denken. Wij zijn er voor u, houden van ons vak en denken graag met u mee. Een ouder “langstlevende testament”, zorgt in dat opzicht bij een overlijden niet zelden voor onaangename verrassingen.

Ook levenstestamenten (notariële volmachten) hebben de afgelopen jaren steeds vaker hun nut bewezen. Het is bij uitstek het notariële document om bij leven te bepalen wie uw zaken moeten regelen als u dat zelf tijdelijk of blijvend niet kan doen. Een testament werkt na een overlijden en een levenstestament vóór een overlijden. Eigenlijk hoopt u dit document nooit nodig te hebben, want dan heeft u bij leven altijd alles zelf kunnen regelen. Ook deze akte kunnen wij helemaal op maat voor u maken. Wij kunnen hier ook medische zaken in opnemen en bij (huis)artsen en banken zijn deze akten inmiddels ook ruimschoots bekend. Zolang u het zelf kan blijft u zelf bevoegd. Indien u blijvende of tijdelijk uw wil niet kan bepalen en u heeft geen levenstestament dan ben u aangewezen op de benoeming van een bewindvoerder bij de kantonrechter. Geen ingewikkelde procedure, maar wel ingrijpend en met spelregels die niet op uw specifieke situatie zijn afgestemd. Hierdoor is deze akte ook steeds belangrijker geworden voor ondernemers. 

Veel complexe familiepraktijk dossiers hebben ook een “link” met ondernemingsrecht of onroerend goed, zodat wij die dossiers ook weer met elkaar doen. Andersom geldt dit overigens ook en dat maakt het notariaat ook zo leuk. 

Wij kunnen ook een informatieve lezing voor een groep verzorgen. Afhankelijk van de grote van de groep brengen wij geen of vrijwel geen kosten in rekening. Alles vanuit de gedachte dat wij er voor u zijn en u graag van dienst willen zijn.


Aanspreekpunten

Uw eerste aanspreekpunten voor de familiepraktijk zijn notaris Jaap van der Hammen, notarisklerk Petra Kortlever, mevrouw Melissa van Bruggen, mevrouw Saskia van der Wal, mevrouw Dineke Seijn, mevrouw Arlette Bos, mevrouw Kathleen Breuseker en mevrouw Marianne Stuurman. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0180-631611 of per email:  info@notariszevenhuizen.nl

Voor meer informatie over de specifieke deskundigheid van Petra Kortlever verwijzen we ook naar de pagina waarin we ons kantoor voorstellen.


Deel deze pagina:

Volg ons: 

Laagdrempelig en klantgericht

Wij zijn laagdrempelig en doen ons uiterste best om u tegen concurrerende tarieven snel en kwalitatief goed werk te leveren. Tevredenheid van onze cliënten staat voorop.
 

Wilt u een offerte?

Heeft u een notaris nodig en wilt u weten wat wij voor u zouden kunnen betekenen.
Mail of bel ons, wij zullen snel reageren.

Van der Hammen Notarissen
Dorpsstraat 100 • 2761 AH Zevenhuizen • T: 0180-631611 • E: info@notariszevenhuizen.nl
Kerkepad 2 • 2912 XG Nieuwerkerk aan den IJssel • T: 0180-313222 • E: info@notariskantoorvanderhammen.nl

  © 2020 Van der Hammen Notarissen  • ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia

Algemene Voorwaarden  •   Privacyverklaring  •  Cookie Verklaring