FAMILIEPRAKTIJK

Onze familiepraktijk is eveneens afwisselend en heeft een jarenlange traditie. Wij verzorgen voor u onder andere uw samenlevingscontract, uw huwelijksvoorwaarden, uw testament, uw schenkingsakte(n), uw volmachten en een benodigde verklaring van erfrecht. Daarnaast kunnen wij voor u een nalatenschap afwikkelen, de aangifte successie verzorgen alsmede de aangifte inkomstenbelasting na een overlijden. Een eerste oriënterend gesprek van een half uur in deze praktijk is gratis. Familierecht is maatwerk en daarom willen wij u altijd in een persoonlijk gesprek adviseren. Fiscale aspecten, met een duur woord “estate plannen”, zullen daarin altijd een rol spelen, maar we willen ook precies van uw weten wat u echt wil. Bijvoorbeeld in geval van overlijden. Is uw belangrijkste wens belastingbesparing of ligt het zwaartepunt bij het verzorgd achterlaten van de langstlevende. Daarom zijn wij ook lid van de specialistenvereniging "EPN".

De afgelopen jaren heeft de familiepraktijk een steeds grotere impact op ons werk gekregen. In toenemende mate is de vraag essentieel geworden wat de omvang van het vermogen is en de omvang van de liquiditeit. Liquiditeit heeft u nodig om te betalen en bij overlijden zal bij vermogen ook belasting moeten worden betaald.

Het moment waarop er belasting moet worden betaald en de wijze van verdeling is vaak in een goed testament te bepalen. Alles afgestemd op uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen. Vaak ook vanuit het oogpunt van de bescherming van de langstlevende. Met name bij ondernemers speelt dit. Reden waarom daar onze advisering steeds nadrukkelijker is geworden en wij deze vraagstukken ook combineren met de mogelijkheden binnen het ondernemingsrecht.

Ook de complexiteit van situaties als gevolg van echtscheiding en/of kinderen uit eerdere relaties krijgt in toenemende mate onze aandacht. Zo ook de afwikkeling van gecompliceerde nalatenschappen. Vaak constateren wij dat bij het overlijden van de 1e ouder onnodig teveel belasting is betaald en dat bij het overlijden van de laatste ouder vaak geen rekening is gehouden met schulden van de kinderen uit het overlijden van de 1e ouder. Als u ons de kans geeft u daarin te adviseren verdienen wij ons zelf vaak terug. Veel mensen hebben ook de indruk dat zij weinig of geen vermogen hebben, maar ook bij een eigen huis heeft u al snel vermogen.

Veel “oude” testamenten verdienen qua advisering en afwikkeling onze aandacht. Niet zelden hebben die testamenten gevolgen waaraan men niet heeft gedacht. Geeft u ons alstublieft de kans met u mee te denken. Wij zijn er voor u, houden van ons vak en denken graag met u mee.
Wij kunnen ook een informatieve lezing voor een groep verzorgen. Afhankelijk van de grote van de groep brengen wij geen of vrijwel geen kosten in rekening. Alles vanuit de gedachte dat wij er voor u zijn en u graag van dienst willen zijn.


Aanspreekpunten

Uw aanspreekpunten voor de familiepraktijk zijn notaris Jaap van der Hammen, notarisklerk Petra Kortlever, kandidaat-notaris Roshni Chaita, mevrouw Melissa van Bruggen, mevrouw Saskia van der Wal, mevrouw Dineke Seijn, mevrouw Maaike van der Plicht, mevrouw Arlette Bos en mevrouw Marianne Stuurman. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0180-631611 of per email: info@notariszevenhuizen.nl

Voor meer informatie over de specifieke deskundigheid van Petra Kortlever verwijzen we ook naar de pagina waarin we ons kantoor voorstellen.

 


Deel deze pagina:

Volg ons: 

Laagdrempelig en klantgericht

Wij zijn laagdrempelig en doen ons uiterste best om u tegen concurrerende tarieven snel en kwalitatief goed werk te leveren. Tevredenheid van onze cliënten staat voorop.
 

Wilt u een offerte?

Heeft u een notaris nodig en wilt u weten wat wij voor u zouden kunnen betekenen.
Mail of bel ons, wij zullen snel reageren.

Van der Hammen Notarissen
Dorpsstraat 100 • Postbus 91 • 2760 AB Zevenhuizen • T: 0180-631611 • E: info@notariszevenhuizen.nl
Kerkepad 2 • Postbus 20 • 2910 AA Nieuwerkerk aan den IJssel • T: 0180-313222 • E: info@notariskantoorvanderhammen.nl

  © 2020 Van der Hammen Notarissen  • ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia

Algemene Voorwaarden  •ï»¿  Privacyverklaring  •  Cookie Verklaring