DEURBELEID I.V.M. MAATREGELEN VAN DE OVERHEID CORONA VIRUS

U bent van harte welkom op ons kantoor als u zich houdt aan de maatregelen van de overheid.
In ons kantoor bent u daarom altijd  verplicht een afstand aan te houden van 1,5 meter tussen u en een mede-client/bezoeker en/of een medewerker van ons kantoor.

Wij zullen ons daar ook aan houden in het belang van ieders gezondheid en met name voor de gezondheid van ouderen en zwakkeren in de samenleving.

Wij realiseren ons dat dit onvriendelijker over kan komen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Wij vragen daarom uw begrip voor deze maatregel die hopelijk niet te lang zal duren.